Information: Från och med tisdag 5:e Mars 2019 tar vi uppehåll med både gudstjänst och retreat. Planerad uppstart igen är September. Då gäller följande igen:

Varje tisdag kväll firar vi den gudomliga liturgin kl. 20:30. Liturgin tar ungefär en timma, och är helt på svenska.

Under stora fastan inför påsk firar vi istället de förutinvigda gåvornas liturgi (liturgin på veckodagar under fastan) samma tid.

Dessutom tillkommer andra böner vid olika tillfällen. Kontakta oss för mer info.